019-132320 info@flush.se

Besök oss den 14e mars

Besök oss på Conventum Kongress den 14 mars klockan 16.00-19.00! Vi pratar om reliningsmetoden Step by Step, UV-relining, stamspolning och rörinspektion. Avloppsproblem? -Ring Flush! ☎️ 019-132320  

läs mer

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Vi har blivit tilldelade UCs tillväxtcertifikat! Vad baseras certifikatet på? Certifikatet baseras på föregående års bokslut där tillväxt, lönsamhet, soliditet och antal anställda är några parametrar som mäts och analyseras. Endast 5% av Sveriges företag kvalificerar...

läs mer

BRiF

  Vi kan stolt meddela att vi sedan en tid tillbaka blivit anslutna som medlemmar i BRiF (Branschföreningen för Relining i Fastighet). Medlemsskapet innebär en kvalitétsstämpel för oss som företag, våra installationer och rutiner kring dessa. I förlängningen blir...

läs mer

Arkiv