019-132320 info@flush.se

Gör det själv-tips vid stopp i avloppet

Det kluckar i avloppet, luktar, rinner undan sakta eller i värsta fall inte alls.
Stopp i avloppet är någonting som drabbar oss alla vid något tillfälle. Inte sällan med dålig timing. Det är riktigt tråkigt och i värsta fall får man vattenskador som följd.

Varför får man då stopp i avloppet?

Allt som oftast beror det på att man spolar ner fel saker i avloppet. Fett från stekpannor och kastruller, man sköljer av tallrikarna i vasken istället för att skrapa ner det i komposten osv, spolar ned hushållspapper och våtservetter som inte löser upp sig.
Med tiden stelnar fettet och ett stopp byggs upp.

En annan bov är våra moderna toaletter som är snålspolande. Det resulterar tyvärr i att toalettpapper inte leds bort särskilt effektivt och kan börja torka i ledningarna och blir då väldigt hårt. Därefter samlas det bara på.
Samma sak gäller om man varit på semester och ledningarna inte brukats under en tid, då kan gammalt papper ha börjat torka och stoppet är snart ett faktum.
Se därför till att spola ordentligt i toaletter och kranar innan ni åker iväg.

Det finns dock en del åtgärder som man själv kan pröva innan man kontaktar oss för att lösa problemet.
Här nedan får ni några klassiska tips!

Inledningsvis

Ibland är stoppet inte så elakt som man tror, det kan räcka att spola några gånger extra så släpper det av sig självt med hjälp av trycket som bildas.

Använd gummihandskar när ni rensar i avloppet, det är smutsigt och mycket bakterier i vattnet.

Använd aldrig starka kemikalier när ni fått stopp i avloppet. Ni kan skada er själva (frätskador), rören, emaljen i porslinet och även orsaka ett ännu värre stopp om för stor mängd används.
Om ni använt kemikalier innan ni ringer oss, gör oss gärna uppmärksamma på detta så att vi kan undvika skador på personalen.

 

Bra att ha hemma

Se till att ha en vaskrensare hemma, en sugkopp av gummi med skaft.
De kostar någon hundralapp och kan råda bot på det mesta.
Rensband kan också vara till hjälp om stoppet sitter längre ner i systemet.

 

Såhär använder du en vaskrensare

 • Täck för översvämningshålet i handfatet/diskhon med en trasa eller tejpa över det.
 • Sätt en propp i den andra diskhon om ni har en sådan och fyll med lite vatten.
 • Tryck fast vaskrensaren över avloppet som det är stopp i.

Fyll handfatet/diskhon med varmt vatten så att vattennivån går ovanför gummit på vaskrensaren och pumpa sedan upp & ned för att lossa på stoppet.

Kom ihåg att hålla koll så att det inte börjar läcka under bänken när ni pumpar, det blir ordentligt med både sug och tryck vid pumpning.

 

Såhär använder du ett rensband

För ner rensbandet till stoppet. Dra det sedan fram & tillbaka tills stoppet har släppt eller tills det som hindrar flödet har fastnat på bandet.
Kom ihåg att vara försiktig om du använder ett rensband i toaletten, det kan skada porslinet.

 

Stopp i handfatet

En vanlig orsak till stopp i handfatet är att vattenlåset behöver göras rent.
Det samlas tvålrester, hudavlagringar och hår som på sikt sätter igen vattenlåset.

 • Ställ en hink under vattenlåset och demontera det, töm ut vattnet i hinken och gör sedan rent vattenlåset. Man kan med fördel använda en tandborste vid rengöringen.

Var noga med att packningen ligger rätt när det är dags att montera tillbaka låset och skruva inte för hårt, då kan packningens funktion försämras.

Om det inte löste problemet kan ni pröva att använda en vaskrensare enligt standardrutin.

 

Stopp i diskhon

Den vanligaste orsaken till stopp i diskhon är fettavlagringar efter att man sköljt av stekpannor och tallrikar som sedan bildar ett stopp.

Här kan man pröva att använda en metod med diskmedel.

 • Häll på ca 1 – 1,5 dl diskmedel i avloppet och låt verka en liten stund.
 • Spola med hett vatten några minuter.
 • Använd sedan vaskrensaren enligt standardrutin.

 

 

Stopp i golvbrunn (plast)

Den vanligaste orsaken till stopp i golvbrunnen är hår, tvålrester och hudavlagringar när man duschat.
Ett enkelt sätt att förebygga detta är genom att sätta en hårfälla under gallret som samlar upp allt hår.

 • Ta bort hår och smuts från gallret.
 • Lyft upp vattenlåset i golvbrunnen, det brukar se ut som en liten hink.
 • Gör rent vattenlåset ut- & invändigt.

Sätt tillbaka vattenlåset och fyll det med vatten. Var noggrann så att det sluter tätt, annars kan det börja lukta.

Har ni en gammal golvbrunn av gjutjärn får ni försöka fiska upp smuts och skräp ur botten på brunnen, givetvis med gummihandskar på.
Behöver ytterligare rensning kan ni skruva bort pluggen och använda ett rensband.

 

Stopp i toaletten

Ofta beror det på att man spolat ner någonting som inte hör hemma i avloppet t.ex.
hushållspapper, våtservetter, tops, bindor eller tamponger.
Hushållspapper är inte konstruerat att lösa upp sig till skillnad från toalettpapper och många avloppssystem är till åren komna och har inte längre den fina lättglidande ytan som när det var nytt. Då tenderar det att fastna i skarvar och böjar och med tiden byggs ett stopp upp.
Det bästa sättet att förebygga stopp i toaletten är att enbart spola ner toalettpapper och exkrementer (kiss, bajs, kräk).

 • Börja med att testa spola ett par gånger om det går och vänta. Ibland löser det sig självt av trycket.
 • Om toaletten inte är överfull kan ni prova att ta en hink med vatten och hälla ner i toaletten från så hög höjd som möjligt, så snabbt som möjligt.
  Det skapar ett stort tryck som ofta löser problemet.
 • Kvarstår stoppet kan ni ta till en vaskrensare av gummi.
 • Placera vaskrensaren så den slutet tätt i botten av toaletten.

Spola i toaletten och börja sedan pumpa med vaskrensaren.

 

Så förebygger du stopp i avloppet

 • Anlita en professionell firma att högtrycksspola era ledningar, det rekommenderas att göras ungefär vart 5e år.
 • Förebygg stopp och upptäck eventuella brister i tid genom att göra en rörinspektion av ledningarna, detta kan göras med 5-10 års intervall.
 • Var noga med att bara spola ner sådant som får spolas ner i avloppet, dvs. toalettpapper, kiss, bajs och kräk.
 • Matfett torkar ni av med papper och slänger i soporna.
 • Hushållspapper, våtservetter, bindor & tamponger skall också slängas i soporna.
 • Gör rent golvbrunnen i duschen regelbundet från hår och smuts.
 • Gör rent vattenlåset i handfatet i badrummet regelbundet.

 

Återkommande stopp i avloppet

Har man återkommande stopp så är det troligtvis någonting annat som spökar och då rekommenderar vi att man gör en rörinspektion för att fastställa exakt vad.
Många avlopp är till åren komna och de kan ha börjat gå sönder. En rörinspektion är även en bra förebyggande åtgärd att upptäcka eventuella skador i tid, innan man får en vattenskada eller översvämning på halsen.

Anlita oss!

Vi löser era stopp till fast pris och efterkontrollerar i regel alltid med kamera att stoppet verkligen är löst och inte bara flyttat.

Vi erbjuder även förebyggande stamspolningar där vi spolar rent alla ledningar i fastigheten och gör en egenkontroll att det verkligen blivit rent.
Detta förlänger livslängden på ledningarna och förebygger risken för stopp med översvämningar som följd kraftigt.

Vi är auktoriserade rörinspektörer i både mark- och fastighetsförlagda ledningar enligt STVF, branschorganisationen för rörinspektioner (TV-inspektion).