019-132320 info@flush.se
Akustisk Rörinspektion  – Flush Rörinspektion Örebro

Akustisk Rörinspektion

Flush riktar resurserna rätt!

Jobbar ni med spolplaner eller spolar ni för att lösa akuta problem?
Vi erbjuder ett helt nytt koncept för att rikta kommunens resurser rätt!

Många kommuner arbetar idag med spolplaner där kommunens ledningar med givna intervall spolas rutinmässigt. Forskning visar att vid detta arbetssätt är 2 av 3 rör som spolas inte i behov av spolning, men utan tidskrävande och i kostsam kamerainspektion är det ju omöjligt att på förhand veta exakt vilka rör i ett område som behöver spolas och inte.

Tack vare ny men beprövad teknik kan vi med akustisk rörinspektion erbjuda möjligheten att eliminera ”felspolningarna”. Och bara spola de rör som verkligen är i behov av det. Det tar oss ungefär en minut att fastställa spolbehovet av en ledning. Detta med teknik som bygger på att ljudenergi skickas från brunn till brunn.Vvår avancerade utrustning kan sen gradera framkomligheten i rören och rita upp allt i en snygg ritning. All mätdata överskådligt samlad online.

Vi inspekterar upp emot 3 km ledning på en dag. Vi hittar problemledningar innan akuta situationer uppstår. På så sätt kan vi agera förebyggande och kraftigt reducera antalet stopp och översvämningar.

Akustisk Rörinspektion  – Flush Rörinspektion Örebro

Här är ett tydligt exempel från ett av våra projekt. Med hjälp av vår utrustning kunde vi inom loppet av en timme konstatera att det enbart var 2 sträckor av 12 som var i behov av spolning eller annan form av underhåll.

Tidsbesparande, ekonomiskt och bättre för miljön.

Utredning av tillskottsvatten

Vi erbjuder även utredningar för att hitta problemområden och deras källor till tillskottsvatten.
Klicka här för att läsa mer!