019-132320 info@flush.se
Högtrycksspolning avlopp – Flush Rörinspektion Örebro

Högtrycksspolning avlopp i Örebro län

Har du stopp i avloppet, återkommande problem eller vill förebygga problem?
Vi utför högtrycksspolning i avlopp med våra moderna spolutrustningar i fastighet.
Stopp i avloppet kan snabbt leda till dyra vattenskador. Vi hjälper er som privatkund till fast pris och kamerainspektion ingår för att säkerställa bästa resultat.

Kontakta oss nu så hjälper vi er!

Skonsam och effektiv avloppsrensning

Traditionellt sett har avloppsrensning skett mekaniskt med en typ av vajer som roterar i ledningen i syfte att komma åt det som orsakar stoppet.
Nu för tiden används nästan enbart spolning i avlopp. Med ett justerbart tryck och lämpligt spolmunstycke löser man stoppen på ett effektivt, miljövänligt och betydligt mer skonsamt sätt. -Endast vatten används.
Vår utrustning erbjuder hetvattenspolning och roterande munstycken som effektivt avlägsnar matfett och avlagringar, något som är vanligt vid stopp i kök. Och för att skona rören så mycket som möjligt besiktar vi gärna ledningarna innan en spolning. För att därefter spola med så lågt tryck som möjligt tills dess stoppet är löst och ledningen fri från löst material.

Kvalitétskontroll

Efter genomförd spolning av avloppet efterkontrollerar vi i regel alltid ledningen med en kamera för att säkerställa att vi uppnått bästa möjliga resultat och för att få en dokumentation av utfört arbete. En dokumentation ni som beställare självklart får en kopia av.

Förläng livslängden på era ledningar

En underhållsspolning/avloppsrensning är något vi rekommenderar alla fastighetsägare att genomföra med jämna intervall. Detta för att förlänga ledningarnas livslängd och för att förebygga stopp i avloppet med vattenskador som följd.
Vi erbjuder abonnemang för detta vilket säkrar drift och underhåll på ett smidigt sätt.
Vi strävar efter att påverka fastigheten minimalt och när vi är klara städar vi självklart noga upp efter oss.

Rensa avlopp med fräs

Om det är väldigt hårda beläggningar där högtrycksspolning inte räcker till kan vi effektivt rensa avloppet mekaniskt med en typ av fräs för att sedan spola bort resterna.

Läs mer om att rensa avlopp med fräs här.

Försök själv

Ibland är inte ett stopp i avloppet så illa som det först verkar.
Vi har samlat lite klassiska tips på vad man själv kan göra vid ett stopp i toaletten, stopp i handfat och stopp i kök.