019-132320 info@flush.se
Högtrycksspolning avlopp – Flush Rörinspektion Örebro

Högtrycksspolning avlopp

Stopp i avloppet, återkommande problem eller förebyggande arbete?
Vi utför högtrycksspolning i avlopp med våra moderna spolutrustningar i fastighet.

Skonsam och effektiv rengöring

Traditionellt sett har avloppsrensning skett mekaniskt med en typ av vajer som roterar i ledningen i syfte att komma åt det som orsakar stoppet.
Nu för tiden används nästan enbart spolning. Med ett justerbart tryck och lämpligt spolmunstycke löser man stoppen på ett effektivt och betydligt mer skonsamt sätt.
Vår utrustning erbjuder hetvattenspolning med ett tryck mellan 0-400 bar. Och för att skona rören så mycket som möjligt besiktar vi gärna ledningarna innan en spolning. För att därefter spola med så lågt tryck som möjligt tills dess stoppet är löst och ledningen fri från löst material.
 

 

 

Kvalitétskontroll

Efter genomförd spolning efterkontrollerar vi i regel alltid ledningen för att säkerställa att vi uppnått bästa möjliga resultat och för att få en dokumentation av utfört arbete. En dokumentation ni som beställare självklart får en kopia av.

Förläng livslängden på era ledningar

Underhållsspolning är något vi rekommenderar alla fastighetsägare att genomföra med jämna intervall. Detta för att förlänga ledningarnas livslängd
och för att förebygga problem. Vi erbjuder abonnemang för detta vilket säkrar drift och underhåll på ett smidigt sätt.
 
Vi strävar efter att påverka fastigheten minimalt och när vi är klara städar vi självklart noga upp efter oss.

Försök själv

Ibland är inte ett stopp i avloppet så illa som det först verkar.
Vi har samlat lite klassiska tips på vad man själv kan göra vid ett stopp i avloppet.

Högtrycksspolning avlopp – Flush Rörinspektion Örebro