019-132320 info@flush.se

Policy

Integritetspolicy/Användarpolicy

Tack för ditt intresse för Flush Rörinspektion AB. På Flush Rörinspektion värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. För att tydligare beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter har vi tagit fram en integritetspolicy som förklarar var dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter, dina rättigheter och hur du kan använda dig av dem.

Flush Rörinspektion AB, organisationsnummer 559170-7210, med adress Gamla vägen 10A, 702 27 Örebro är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter som mottagits via digitala kanaler så som e-post eller hemsida.

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Flush Rörinspektion AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar efter samtycke in information när ni vart i kontakt med oss via hemsida, e-post, gjort en offertförfrågan eller på annat sätt varit i kontakt med oss som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster till dig, det inkluderar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Person- eller organisationsnummer
 • ID-handling
 • Betalningsuppgifter
 • Kontaktuppgifter av olika slag

 

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till er och för att kunna följa upp en intressent som valt att kontakta oss. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Information så som person- eller organisationsnummer används enbart för att administrera fakturering, kreditupplysning eller dylikt. Uppgifterna kommer aldrig att föras vidare till tredje part eller användas på ett sätt som kunden inte aktivt valt att delta i, t.ex nyhetsbrevsutskick.

Hur länge kommer ni ha min information?

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 5 år, därefter så kommer den raderas. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den.

Med vilka delar ni min information med?

Insamling av personuppgifter samt överföring av dem till statliga institutioner och myndigheter som har rätt att få denna information, sker endast inom ramen för tillämplig lagstiftning eller om vi är förpliktigade att göra detta genom ett domstolsbeslut. Våra medarbetare och de tjänsteleverantörer som anlitas av oss är förpliktigade till sekretess och att följa bestämmelserna i dataskyddslagen.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Säkerheten kan dock aldrig garanteras fullt ut vid överföring av information via internet. Trots våra säkerhetsåtgärder för att skydda era personuppgifter kan vi aldrig garantera fullständig säkerhet av informationen som en person skickar till vår webbplats.
All överföring sker därför på egen risk. När vi fått in uppgifter till oss kommer vi att tillämpa våra säkerhetsrutiner för att förhindra obehörig åtkomst.

Vart har ni min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem. Det kan ni göra här.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 28 August 2018.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

 

Flush Rörinspektion AB (Org-nr 559170-7210)Adress: Gamla vägen 10A, 702 27, Örebro
Telefon: 019-13 23 20
E-mail: info@flush.se

Cookies/Kakor

Vi använder cookies på vår hemsida.
Detta är för att förenkla och förbättra användarvänligheten för hemsidan.

Vad är cookies/kakor?

Cookies/kakor är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Flush Rörinspektions eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.

Du kan neka till cookies, granska vilka cookies som lagrats samt radera dessa med hjälp av inställningarna i din webbläsare.
Om ni väljer att inte acceptera cookies på vår hemsidan kan användarupplevelsen bli sämre och vissa tjänster kanske inte fungerar.

 

Vi använder cookies i följande syfte:

 • Statistik: Vi använder Google Analytics för att ta reda på vilka sidor på hemsidan som intresserar er, hur länge ni besöker hemsidan, hur ni hittat till hemsidan och vilken ort ni besöker hemsidan från. Detta är för att kunna förbättra hemsidan och göra den mer relevant för användarna i form av  erbjudanden och information.
 • Cookie bar: Används för att den ”pop-up” om kakor som används ska kunna fungera och kontrollerar om besökaren tidigare har accepterat vår cookie-policy.
 • Ifyllnadshjälp: Om du t.ex kontaktat oss via hemsidan kommer kakorna ihåg det och hjälper till att fylla i dina uppgifter som du tidigare angett.