019-132320 info@flush.se
Rörinspektion – Flush Rörinspektion Örebro

Rörinspektion

Varför rörinspektion?

Om man har återkommande problem med sina rör så är en rörinspektion det effektivaste sättet att ta reda på felet. Man får svart på vitt (eller i vårt fall färg) en tydlig bild över ledningens befintliga skick.

Det är även ett effektivt sätt att ta reda på vart en ledning är dragen då vi med inbyggda sonder i kamerahuvudena kan söka var & på vilket djup de ligger. Med sondtekniken kan vi även hitta och markera ledningar som saknas i ritningsunderlag.

Ska man sälja sin bostad är en rörinspektion någonting vi verkligen rekommenderar. Det kan bli en stor kostnad för dig som säljare om det visar sig vara fel på avloppet efter att bostaden sålts. Försäkra er istället om att ledningarna är i gott skick innan ni säljer bostaden! Läs mer här.

Främmande föremål rörinspektion – Flush Rörinspektion Örebro

Vilka typer av fel kan finnas?

De vanligaste felen är fett och avlagringar i ledningen som bildas när man sköljer ner matrester och oljor av olika slag. En ledning som är igensatt av fett kan snabbt orsaka ett totalstopp i ledningen med katastrofala följder. Det är också därför det är bra att med ca 5 års intervall låta underhållsspola sina avlopp så att de är i gott skick.
Några andra vanliga fel som förekommer är fogförskjutningar, flytspackel, inträngande rötter från träd och buskar i trädgården. Det kan också vara trasiga rör eller främmande föremål som hindrar flödet.

Främmande föremål rörinspektion – Flush Rörinspektion Örebro

Efter utförd inspektion

När inspektionen är klar så lämnar vi över en USB-sticka och en nedladdningslänk med filmer och lättöverskådliga protokoll där ni tydligt kan se eventuella fel som upptäckts.
Till fastighetsägare levererar vi gärna mycket detaljerade och arbetade protokoll och ritningar i 2D eller 3D som kraftigt underlättar vidare åtgärdsarbete.
Och var lugn, skulle ni tappa bort stickan eller länken så har vi era filmer och dokumentationen lagrade i fem år.

Vi arbetar alltid efter Svenskt Vattens bestämmelser för inspektion i fastighet T25 och P93 i gata.

Rörprotokoll – Flush Rörinspektion Örebro

Rörinspektion med Flush

  • Högkvalitativa kameror för bästa bild och resultat. Svängbara huvuden för inspektion från DN100.
  • Vi kan filma rör från 16mm – 1800mm och även satellitfilma upp till 40m långa servisledningar.
  • Vi kan både lutnings-, diameter- och deformationsmäta ledningar.
  • Lättöverskådliga protokoll utan att behöva bläddra i diverse bilagor.
  • Arbetar alltid efter branschbestämmelser och är auktoriserade rörinspektörer enligt STVF.
  • Inga jobb är för små eller för stora för oss.
  • Lagrar era filmer i 5 år.