019-132320 info@flush.se
Lokalisering rör – Flush Rörinspektion Örebro

Lokalisering rör

Ett vanligt problem i många fastigheter är ovissheten om var i fastigheten rören faktiskt är lagda. Ibland finns kanske en gammal ritning men det är mer regel än undantag att verkligheten är kraftigt avvikande från befintliga ritningsunderlag. Det här problemet gör det extra viktigt att med sond och sökare mäta in och lokalisera rör. För att sedan bestämma tex en skadas faktiska position. Och detta innan man börjar gräva, bila eller på annat sätt påbörjar ett åtgärdsarbete.

Lokalisering av en skada som upptäcks med någon av våra kameror går snabbt och vi mäter in både position och djup. I de flesta av våra kameror sitter sonden som sänder ut signal, och som vi sedan pejlar in med sökaren, inbyggd vilket gör arbetet väldigt effektivt.
Kartering rör – Flush Rörinspektion Örebro

Kartering

Vi hjälper er att uppdatera eller skapa helt  nya ritningar.
Vill ni kartera och uppdatera en gammal osäker ritning?
Våra högteknologiska kameror filmar inte bara ledningen, de mäter böjar, förgreningar, dimensioner och lutning.

 

Med kamerornas hjälp skapar vi en tydlig 2D-ritning eller en digital 3D-ritning där ni som fastighetsägare kan följa hur rören är dragna i en fastighet. Från minsta köksledning till stående stammar och samlingsledningar. Allt snyggt sammansatt i en och samma tredimensionella ritning, helt skalenlig. Vill ni ritar vi byggnadens struktur med innerväggar, wc-stolar, golvbrunnar osv.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer!