019-132320 info@flush.se

Besiktiga avloppet vid bostadsaffär

 

Om ni ska sälja eller köpa bostad så är en rörinspektion någonting vi verkligen rekommenderar. För många är det självklart att se till så att taket håller tätt innan en bostadsaffär, men om avloppet läcker eller har andra brister är tyvärr något många glömmer att kontrollera. Det kan bli en dyr kostnad för dig som säljare även efter att bostaden är såld om det visar sig vara fel på avloppet. Försäkra er istället om att ledningen är i gott skick innan ni säljer eller köper bostaden. Att avloppet är relativt nylagt är tyvärr inte någon garant för att det är felfritt.

Men det finns några saker man kan vara observant på redan vid en visning av huset som kan ge en indikation på hur avloppet mår.

  • Om det inte står vatten i vattenlåsen så har avloppet sannolikt inte använts på länge och då ökar risken för att gammalt avfall inte runnit undan ordentligt och kan torka till och öka risken för stopp när det sätts i bruk igen. Är det dessutom gjutjärnsrör så finns det en risk att de börjat rosta om de stått torra en längre period.
  • Om ni hittar rinnmärken på rören så skvallrar det om att materialet börjat lösa upp sig så vatten tränger ut genom rörets porer eller packningar. Är röret dessutom gjort av gjutjärn så har det passerat sitt bäst före-datum och kommer vara i behov av åtgärd inom kort.
  • Om det finns gamla gjutjärnsbrunnar i husets våtutrymmen så är sannolikt också rören efter brunnen gjorda av gjutjärn och till åren komna. Är golvbrunnen äldre än 1990 så finns numera krav på att de ska bytas ut vid en eventuell renovering.
  • Om det finns gamla vattenlås i gjutjärn talar det också om att man inte gjort någonting med avloppet på länge, antagligen inte sedan huset byggdes.
  • Om det finns stora träd och buskar på tomten så finns det en risk att dess rötter letat sig ner i avloppssystemet och stoppar upp flödet, och i förlängningen orsakar en översvämning.

Det man inte ser är lätt att inte bry sig om. Anlita oss och låt oss vara era ögon under jorden och göra en besiktning innan ni köper en eventuellt tickande bomb. Vi är auktoriserade rörinspektörer enligt branschorganisationen STVF (Sveriges TV-inspektionsföretag).

Och kom ihåg att vid eventuellt upphittade fel så inte bara slipper ni köpa grisen i säcken utan det kan även påverka fastighetens slutpris.