019-132320 info@flush.se
Högtrycksspolning avlopp – Flush Rörinspektion Örebro

Stamspolning i Örebro län

Att det samlas fett och hår och skapas beläggningar i avloppsrören är oundvikligt. 
En unken stank kommer från avloppet, det kanske gurglar i handfatet och en översvämning är i antågande.

Inget avlopp är underhållsfritt

Rören tar stryk när underhållet sätts på undantag och på sikt kommer skador som ett brev på posten.
Genom att regelbundet stamspola fastigheten ökar livslängden på rören och cementliknande beläggningar undviks.
Vi rekommenderar stamspolning/underhållsspolning vart femte år eller oftare.
Med regelbundenhet undviks kostsamma vattenskador och trista försäkringsärenden.
Efter en stamspolning lämnar vi en egenkontroll och dokumentation som sedan arkiveras till kunden i en onlinetjänst.

Serviceavtal

Styrelse, förvaltare och även ägare byts mer eller mindre frekvent ut i en fastighet. Genom att teckna ett serviceavtal garanteras fastighetens återkommande underhåll.
Vi arbetar alltid utifrån tesen att lära känna fastigheten vi underhåller och vi blir på så sätt länken som håller ihop värdefull information.
Vår stamspolningstjänst leder ofta till att vi på sikt får ett större engagemang i fastigheten.

Kontakta oss nu så hjälper vi er!