019-132320 info@flush.se

Vi har blivit tilldelade UCs tillväxtcertifikat!

Vad baseras certifikatet på?

Certifikatet baseras på föregående års bokslut där tillväxt, lönsamhet, soliditet och antal anställda är några parametrar som mäts och analyseras. Endast 5% av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag varje år. Gemensamt är att företagen är stabila, framgångsrika och tar nya marknadsandelar.

Väldigt rolig utmärkelse att få och vi håller farten då vi i år ser ut att växa med ytterligare 25%.