019-132320 info@flush.se

 

Vi kan stolt meddela att vi sedan en tid tillbaka blivit anslutna som medlemmar i BRiF (Branschföreningen för Relining i Fastighet).

Medlemsskapet innebär en kvalitétsstämpel för oss som företag, våra installationer och rutiner kring dessa. I förlängningen blir vi en ännu tryggare partner för er som kund.

Föreningens målbild:

  • Att främja branschen och dess utveckling med olika initiativ och aktiviteter.
  • Verka för en hög kvalité på utfört arbete, arbetsmiljö och miljö.
  • Att säkerställa att de företag som är medlemmar i branschföreningen svarar upp till de krav på utförande, kvalité och dokumentation som föreningens stadgar kräver.
  • En trygg, säker och kvalitetsstyrd bransch för såväl kunder och beställare som för utförare och leverantörer.

 

Läs mer här:

https://brif.se/