019-132320 info@flush.se

Efter en stark avslutning på 2020 gick vi in i 2021 med gott självförtroende.
Vi hade under 2020 etablerat oss som en pålitlig och kvalitativ leverantör av spol- film- och
utredningstjänster och för att göra vår tjänsteportfölj komplett inledde vi under årets första
kvartal arbetet med att implementera relining som en del av verksamheten.

Vi har under året arbetat hårt med att förbättra bolagets struktur, rutiner och lönsamhetsstyrning.
Vi har bland annat delat verksamheten i två affärsområden, Spol & Film samt Relining och tillsatt
affärsområdeschefer för respektive område.
Implementeringen av Relining skulle visa sig mer tids- och resurskrävande än vad vi först föreställt
oss. Så gott som samtliga företagets resurser fick ställas till Reliningens förfogande men tack vare en
stark utveckling inom affärsområdet Spol- & Film tog vi oss igenom vår och sommar med ett
godtagbart ekonomiskt läge inför hösten.
Under våren och sommaren anställdes tre montörer och en affärsområdeschef som tillsammans med
befintlig personal nu utgjorde 2 reliningteam och totalt 5 personer inom affärsområdet Relining.
Under årets andra hälft påbörjades arbetet med relining i fält på allvar där orderingången redan
direkt efter semestern var mycket god. Vi genomförde flera små och stora projekt med framgång och
året avslutades på ett mycket tillfredsställande sätt med både större projekt och stor orderingång
vilket ger oss en bra utgångsposition inför 2022.
Även inom affärsområdet Spol- & Film var utvecklingen under årets andra hälft mycket stark där
årets sista kvartal är att betrakta som urstarkt och långt över våra förväntningar.

Summering:
Vi summerar 2021 som ett extremt lärorikt år där vi, trots att mycket varit helt nytt och därmed
utmanande, jobbat hårt och rätt vilket snabbt tagit oss till en helt ny nivå där vi nått en betydligt
stabilare plattform inför framtiden. Denna plattform ger oss ett utmärkt läge för att fortsätta växa
och uppnå god lönsamhet redan under 2022.

Betydande händelser 2021:
• Teckning av långtidsavtal (7 år) gällande markfilmningar i ytterligare 3 kommuner (totalt 7).
• Stort antal nya kunder inom segmentet Fastighetsförvaltning, VVS-entreprenad och -service.
• Implementering av Relining enligt Strumpmetoden, två team med kompletta reliningbussar.
• Antal medarbetare i bolaget har ökat från 4 till 9.
• Omsättningen ökade med 44% till 8 150 tkr (5 647 tkr).


Dan Flack, VD