019-132320 info@flush.se

 Vi har precis avslutat en lyckad flödesmätning åt Lidköping Energi.

Mäta utgående spillvattenmängd

Med hjälp av flödesmätare kunde vi bistå med att mäta den utgående mängden spillvatten från den utvalda industrifastigheten och därmed se hur stor mängd vatten maskinerna förbrukar. Vi tackar för förtroendet och är glada att vi fick uppdraget!