019-132320 info@flush.se

Vi har precis börjat placera ut flödesmätare på strategiska punkter i spillvattennätet för Örebro kommuns räkning. -Superkul! 
Detta gör vi för att lokalisera vart kommunens tillskottsvatten kommer från.