019-132320 info@flush.se
Vi åkte till ett nybygge på hemmaplan där stora mängder flytspackel hamnat i en nylagd ledning.
Men med högt tryck och tålamod avlägsnade vi effektivt allt material! 😀👍 Flush Flash #007

Avloppsproblem? -Ring Flush! 019-132320