019-132320 info@flush.se

Rejält stopp i en anslutande ledning när vi skulle filma huvudledningen. Då kan man använda kameran som murbräcka, uppskattas inte av serviceansvarig… 🙂