019-132320 info@flush.se

Efter flera lyckade utredningsprojekt med vår nya förfinade utredningsmetod styr vi om verksamheten lite och lägger än större fokus på just tillskottsvattenutredning.

Utredningar av tillskottsvatten är ett fantastiskt intressant och roligt arbete och det känns därför helt rätt att styra skutan i riktning mot att etablera oss som ledande aktör inom detta viktiga område.
Dräneringar, överläckage, felkopplingar, defekter -vi kartlägger allt med exakta positionsangivelser och skapar ritningsunderlag utöver det vanliga!